Սիսիան համայնքում 2019 թվականին քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության բնագավառում իրականացված ծրագրերի հաշվետվություն

Հաշվետու ժամանակահատվածում Սիսիանի համայնքում մեծածավալ աշխատանքներ են կատարվել համայնքային ճանապարհների բարեկարգման և ասֆալտապատման, բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգման, համայնքային ենթակառուցվածքների անխափան աշխատանքի ապահովման, բարելավման և ընդլայնման ուղղությամբ: 

Իրականացված աշխատանքների շնորհիվ ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության և Հայաստանի համայնքների մության կողմից անցկացվող «Տարվա լավագույն համայնք» ամենամյա մրցանակաբաշխության շրջանակներում Սիսիանի համայնքն արժանացել է Հայաստանի 2019 թվականի «Նշանակալից առաջընթաց» անվանակարգով մրցանակին: Պետական և համայնքային միջոցների համաֆինանսավորմամբ իրականացվել են հետևյալ աշխատանքներն ու ծրագրերը.(Ներկայացված է առանց խմբագրման՝ ըստ համայնքապետարանի 2019 թվականի տարեկան հաշվետվության):

lusavorԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ – ՏԵՂԱԴՐՎԵԼ Է 534 ՀԵՆԱՍՅՈՒՆ,  80363.403 ՀԱԶԱՐ ԴՐԱՄ ԱՐԺՈՂՈՒԹՅԱՄԲ, ՈՐԻՑ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵԻՑ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄ՝   33464.641 ՀԱԶԱՐ ԴՐԱՄ, ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻՑ՝ 46898.761 ՀԱԶԱՐ ԴՐԱՄ։

Ըստ բնակավայրերի.
Սիսիան քաղաքում՝ 160 հենասյուն և ԼԵԴ լուսատու, 26310.498 հազար դրամ,
Վաղատին բնակավայրում՝ 77 հենասյուն և ԼԵԴ լուսատու, 11014.270 հազար դրամ,
Բալաք բնակավայրում՝ 46 հենասյուն և ԼԵԴ լուսատու, 7235.673 հազար դրամ,
Իշխանասար բնակավայրում՝ 50 հենասյուն և ԼԵԴ լուսատու, 7195.950 հազար դրամ,
Լոր բնակավայրում՝ 28 հենասյուն և ԼԵԴ լուսատու, 3958.201 հազար դրամ,
Անգեղակոթ բնակավայրում՝ 80 հենասյուն և ԼԵԴ լուսատու, 11234.541 հազար դրամ,
Շաղատ բնակավայրում՝ 92 հենասյուն և ԼԵԴ լուսատու, 13414.270 հազար դրամի։

Կ.ԴԵՄԻՐՃՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ԱՅԳՈՒ ԵՒ ԲՌՆԱԿՈԹ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՀՐԱՊԱՐԱԿԻ ԲԱՐԵԿԱԳՈՒ -111580.932 ՀԱԶԱՐ ԴՐԱՄԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻՑ ԿԱՏԱՐՎԵԼ Է 88035․059, ՈՐԻՑ 55943․503 ՀԱԶԱՐ ԴՐԱՄ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵԻՑ, 32091․556 ՀԱԶԱՐ ԴՐԱՄ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻՑ:

Կ․Դեմիրճյանի այգում կատարվել են 17275.090 հազար դրամի բարեկարգման աշխատանքներ և ձեռք են բերվել  51807.0 հազար դրամի կարուսելներ, որոնց տեղադրման աշխատանքերը ընթացքի մեջ են։

er1er2er3

Բռնակոթ բնակավայրում կատարվել են 18952.970 հազար դրամի բարեկարգման աշխատանքներ։brnakot

ՍԻՍԻԱՆ ՔԱՂԱՔՈՒՄ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ԱՍՖԱԼՏԱՊԱՏՄԱՆ ԵՒ ԲԱՐԵԿԱՐԳԱՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵ – 156056.068 ՀԱԶԱՐ ԴՐԱՄԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ԱՍՖԱԼՏԱՊԱՏՄԱՆ ԵՒ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԵՐ, ՈՐԻՑ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵԻՑ ՖԻՆԱՆԱՍԱՎՈՐՈՒՄ՝  73098.677 ՀԱԶԱՐ ԴՐԱՄ, ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻՑ՝ 26168.786 ՀԱԶԱՐ ԴՐԱՄ

IMG 9433Ավարտվել են Խանջյան փողոցի 800քմ բարեկարգումը և դեպի համայնքային նոր գերեզմանատուն տանող 1500քմ ճանապարհահատվածի ասֆալտապատումը:
Մյասնիկյան-Արամ Մանուկյան–Շահումյան փողոցների ճանապարհային հատվածների 872մ ասֆալտապատման աշխատանքները ընթացքի մեջ են:

ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ԲՆԱԿԵԼԻ ՇԵՆՔԵՐԻ ՏԱՆԻՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ – 103446.241 ՀԱԶԱՐ ԴՐԱՄ ԱՐԺՈՂՈՒԹՅԱՄԲ, ՈՐԻՑ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵԻՑ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄ՝ 49077.031 ՀԱԶԱՐ, ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻՑ՝ 54369.209 ՀԱԶԱՐ ԴՐԱՄ։IMG 0957

Դաստակերտ բնակավայրում՝ վերանորոգվել է 5 բազմաբնակարան բնակելի շենքի տանիք՝ 25849.738 հազար դրամ,taniq2

Սիսիան քաղաքում՝ վերանորոգվել է 7 բազմաբնակարան բնակելի շենքի տանիք՝  77596.503 հազար դրամ։taniq 1

ՈՌՈԳՄԱՆ ՋՐԱԳԾԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ – 213697.932 ՀԱԶԱՐ ԴՐԱՄԻ ՈՌՈԳՄԱՆ ՋՐԱԳԾԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻՑ ԿԱՏԱՐՎԵԼ Է 122439.620 ՀԱԶԱՐ ԴՐԱՄԻ, ՈՐԻՑ 76371.669 ՀԱԶԱՐ ԴՐԱՄ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵԻՑ, 46067.951 ՀԱԶԱՐ ԴՐԱՄ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻՑ։

jragicԲռնակոթ բնակավայրում իրականացվել է 34004.680 հազար դրամի աշխատանքներ, Որոտնավան բնակավայրում՝ 51350.916 հազար դրամի աշխատանքներ,
Անգեղակոթ բնակավայրում՝ 37084.024 հազար դրամի (աշխատանքները ընթացքի մեջ են)։

Նար-Դոս 5 շենքի աստիճանավանդակի կապիտալ վերանորոգում- աշխատանքներն ավարտվել են (ընդամենը 24995.940 հազար դրամ)Рисунок10

→Տարածքային զարգացման հիմնադրամի ֆինանսավորմամբ իրականացվել է Սիսիան քաղաքի Դուրյան 2 բազմաբնակարան շենքի տանիքի վերանորոգման աշխատանքներ՝  8137.400 հազար դրամ։

Տարածքային զարգացման հիմնադրամի և համայնքապետարանի միջև կնքվել է 250020.0 հազար դրամի տեխնիկայի ձեռքբերման  դրամաշնորհի պայմանագիր, որից 12501.0 հազար դրամ համայնքի ներդրում։ Տրվել է գրեյդեր և ՈՒԱԶ մեքենաներ:77424154 426958074888871 8354684149272936448 n78710230 1463416923822996 5533416704870187008 o

→«Կամրջակ» բարեգործական հասարակական կազմակերպության և համայնքապետարանի համաֆինանսավորմամբ Մուցք բնակավայրում կառուցվել է 2,5կմ երկարությամբ ոռոգման ջրագիծ՝ 18978.0 հազար դրամ արժողությամբ, որից համայնքային բյուջեից ֆինանսավորում՝ 7972.0 հազար դրամ, կազմակերպության կողմից՝ 11006.0 հազար դրամ:Рисунок11

→«Ուրբան» կայուն զարգացման հիմնադրամի և Սիսիանի համայնքապետարանի համաֆինանսավորմամբ իրականացվել է աղբավայրի ցանկապատում  4290.0 հազար դրամ արժողությամբ, որից 3 միլիոն՝ համայնքի ներդրում, 1290.0 հազար դրամ՝ «Ուրբան կայուն զարգացման» հիմնադրամի ներդրում։Рисунок12

→«Մարդկային անվտանգության ապահովման ծրագրերի համար դրամաշնորհային աջակցություն» ծրագրի շրջանակում «Ուրբան» կայուն զարգացման հիմնադրամի և Սիսիանի համայնքապետարանի համագործակցության արդյունքում ձեռք է բերվել թվով 98 պլաստմասե աղբաման 10584․0 հազար դրամ արժողությամբ, որից 1944․0 հազար դրամ համայնքային բյուջեից ներդրում, 8640․0 հազար դրամ Ճապոնիայի դեսպանատան ներդրում։IMG 8788

«Վայրի բնության և մշակույթային արժեքների պահպանման» հիմնադրամի կողմից կառուցվել է լուսավորության համակարգ Վաղատին և Լոր բնակավայրերում, ընդամենը 14622․5 հազար դրամ արժողությամբ, որից Վաղատին բնակավայրում տեղադրվել է 37 հենասյուն, 7768․3 հազար դրամի, Լոր բնակավայրում տեղադրվել է 27 հենասյուն՝ 6654,4 հազար դրամի, 32 լուսատու։

«Քոնթուր Գլոբալ Հիդրո կասկադ» ՓԲԸ-ի  կողմից կառուցվել է լուսավորության համակարգ Լծեն բնակավայրում, ընդամենը 8280.0 հազար դրամի 43 հենասյուն։

Կատարվել են թվով 23 հետիոտնային անցումների գծանշման աշխատանքներ:69351763 2416612635052207 8185208257350991872 n

Համայնքի մի շարք բնակավայրերում իրականացվել են դաշտամիջյան, միջհամայնքային և ներհամայնքային ճանապարհների խճով փոսալցման և հարթեցման աշխատանքներ,IMG 9a1519526083666b49f288db38dcd3ea V

→ Սիսիանի համայնքի մի շարք բնակավայրերում իրականացվել են խմելու ջրի և ոռոգման ցանցի ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքներ:IMG ee7d3935afee13be6b052b39ba43ab89 V 600x800

→ Սիսիան քաղաքից, Բռնակոթ, Ույծ, Տոլորս, Աշոտավան, Նորավան, Հացավան բնակավայրերից, Գորայք համայնքից հավաքվել և աղբավայր է տեղափոխվել 6275տ կենցաղային աղբ:

Իրականացվել է համայնքի գիշերային լուսավորության ցանցի վերանորոգման աշխատանքներ, էներգախնայող լամպերը փոխարինվել են լեդ լամպերով:IMG 9428

→ 2019 թվականի ապրիլ և սեպտեմբեր ամիսներին համայնքում կազմակերպվել են շաբաթօրյակներ:

→Սիսիանի համայնքի ավագանու կողմից հաստատվել են թվով 25 հողօգտագործման սխեմաներ համայնքի տարբեր հատվածներում հետագայում կառուցապատումներ իրականացնելու նպատակով:

→Ուղղակի վաճառքի միջոցով օտարվել է 13 միավոր հողամաս:

→Աճուրդով օտարվել է 27 միավոր հողամաս:

→Կառուցապատման իրավունքով առանց մրցույթի տրամադրվել են 12, իսկ մրցույթով՝ 3 միավոր հողամասեր:

→2019 թվականի ընթացքում հայտնաբերվել է 8 ապօրինի շինարարություն, որոնց վերաբերյալ իրականացվել է վարչական վարույթ:

→Հնարավորություն է տրվել թվով 38 քաղաքացիների ինքնակամ կառույցները օրինականացնելու, նաև թվով 14 քաղաքացիների տնամերձ հողամասերին կից ավել տիրապետվող հողամասերը սեփականություն ճանաչելու համար:  Աղբյուրը՝ http://sisian.info
Կատեգորիա: Սիսիան | Ավելացրեց: Goris_Today (26.02.2020)
Դիտումներ: 293 | Վարկանիշ: 0.0/0
Հայաստանը ունեցել է կապեր Եվրոպայի հետ, իսկ Ադրբեջ...
Հայաստանը ունեցել է կապեր Եվրոպայի հետ, իսկ Ադրբեջ...

ԱՄՆ-ն սկսել է COVID-19-ի պատվաստանյութի փորձարկում...
ԱՄՆ-ն սկսել է COVID-19-ի պատվաստանյութի փորձարկում...

#ՄնաՏանը | Վրաստանը ԱՄՆ-ից կտարհանի Հայաստանի...
#ՄնաՏանը | Վրաստանը ԱՄՆ-ից կտարհանի Հայաստանի...

Թուրքիայի խորհրդարանում ծեծկռտուք է (տեսանյութ)
Թուրքիայի խորհրդարանում ծեծկռտուք է (տեսանյութ)

Արմեն Սարգսյանը Նուբար Աֆեյանի հետ զրույց է ունեցե...
Արմեն Սարգսյանը Նուբար Աֆեյանի հետ զրույց է ունեցե...

Ռուսաստանում կորոնավիրուսով վարակման վեց նոր դեպք ...
Ռուսաստանում կորոնավիրուսով վարակման վեց նոր դեպք ...

#ՄնաՏանը | ՏԵՍԱՆՅՈւԹ. Ես մնում եմ տանը, սակայ...
#ՄնաՏանը | ՏԵՍԱՆՅՈւԹ. Ես մնում եմ տանը, սակայ...

Կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութը ստեղծվել է. դեսպա...
Կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութը ստեղծվել է. դեսպա...

#ՄնաՏանը. ԱՄՆ-ը, Չինաստանը և ԵՄ-ն աջակցություն կտր...
#ՄնաՏանը. ԱՄՆ-ը, Չինաստանը և ԵՄ-ն աջակցություն կտր...

Նոր գովազդային նյութեր առկա չեն
Մեկնաբանություններն ընդամենը՝: 0
avatar
ԿԱՅՔԻ ՑԱՆԿԸ
ԿՈՆՏԱԿՏՆԵՐ
Էլ․ հասցե՝ syuniknews@mail.ru
ՀՀ ՍՅՈւՆԻՔԻ ՄԱՐԶ
քաղաք Գորիս
Գալստյան 62